Үйлчлүүлэгчийн МТ, МАБ-ын бодлого, зорилтуудыг нягтлах ажиллагааг ажилтнуудын хамааралтай мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгууллагын МАБ-ыг хангах сургалтуудтай хослуулан хэрэгжүүлнэ. Бид МАБ, МТ, цахим бизнес, цахим засаг, байгууллагын МТ-ийн архитектур, МТ-ийн систем, Төр, Хувийн хэвшлийн түншлэл, Байгууллагын өөрчлөлтийн удирдлага, Компетенцед суурилсан Хүний нөөцийн менежмент болон бусад шаардлагатай сургалт, түүний дотор дараах байнгын сургалтыг санал болгодог.

Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцоо (МАБУТ) нэвтрүүлэх

MNS/ISO 27001, ISO 22301 стандартуудыг байгууллагад нутагшуулах

Дотоод аудит, үнэлгээ

Ухаалаг засаг, хот, цахим бизнесийн концепци, зохиомж, шийдэл, хэрэглээ

МТ-ийн дэд бүтэц, төхөөрөмжүүдийн зохистой, аюулгүй хэрэглээ

MongoliaUSA